logo

logo

Eiendeler

Utlånsregler

Alle medlemmer i syvende kan låne hytter, båter og turutstyr når det ikke brukes til speideraktiviteter. 

Storsalen i speiderhuset leies også ut til  aktive ledere får en meget rabatert pris.

 

 
Vilkår:
  • Husk å gå gjennom sjekklister for respektiv båt, hytter og hus.
  • Fyll ut dekksdagboka etter tur.
  • Du er selv ansvarlig for å skaffe/ etterfylle drivstoff.
  • For å låne Gyda må du ha godkjent sertifikat og utsjekk.
  • For å låne firlinger må du har godkjent sertifikat og utsjekk.
  • Randøya disponeres i oddetallsuker, året gjennom.

Se under menypunget "Eiendeler" og den enkelte båt, hytte eller hus for nermere info om utlånsansvarlig.