logo

logo

'Den grønne' (rosjekta)

Den grønne rosjekta

Rosjekta

hpim0539

Dette er opprinnelig en av to robåter vi fikk kjøpt fra ansatte i NSB.

Formen tilhørte NSB i Kristiansand, og mange ansatte i NSB har bygget seg slik båt.

Båten er en veldig god robåt, med lange nok årer er den lettrodd med godt sig, og vel egnet til lengere turer. 

Båten brukes til opplæring og rekreasjon både av troppen, øvrige enheter og alle andre i gruppa som trenger en avslappende rotur (pensjonerte ledere, bl. a)

Lengste kjente rotur med våre egne, ble for en del år siden foretatt av roverene - de rodde tur / retur Rivenes i Søgne uten noen form for hjelp i form av slep eller motor. Turen ble foretatt i forbindelse med Pinseleiren det året. Dessuten hadde vår forhenværende gruppeleder et 3 dagers tokt i pinsa 2008, med telt og primus.

Drift

Den Grønne driftes normalt sett av troppen. De tar seg av konservering og vedlikehold - høst og vår.

Booking

Ønsker du å låne Den Grønne, er det fritt fram for gruppas medlemmer å gjøre det.
All reservasjon gjøres ved ringe Steen  901 59 276 og fremme ditt ønske.