logo

logo

Til alle foreldre

Som dere trolig vet, lyktes det ikke å få på plass ny gruppeledelse på årsmøtet i mars, og valgkomiteen har snudd alle steiner. Nå må vi mobilisere alle kloke hoder og gode krefter til en rådslagning om hvordan vi kan få etablert en gruppeledelse som ivaretar våre administrative forpliktelser og sikrer god speiderdrift.

Det rent speiderfaglige er godt dekket ut i enhetene, heldigvis. Men vi har et akutt behov for å velge administrativ ledelse. Dette er heldigvis ikke noe en person skal utføre alene, men vi må diskutere organisasjonsmodeller og se hvilke menneskelige ressurser vi har.

Vi håper derfor flest mulig foreldre har anledning til å stille på et møte onsdag 29. april kl 2015-2130. Valgkomiteens leder, Sigurd Ringvoll vil lede møtet.

NB! Om noen av dere ikke kan møte, men har synspunkter eller innspill, vennligst kontakt Sigurd på tlf 90061730. Evt epost: Sigurd(dot)ringvoll(at)nov(dot)com

Håper å se så mange som mulig neste onsdag, og er sikker på at vi sammen skal finne en god løsning.

Vel møtt til dyst!

Vennlig hilsen

Kari Sædberg

for Foreldreforeningen