logo

logo

Speiderhuset

Speiderhuset i Teneviga

terneviga

Speiderhuset i Terenveiga ble reist på dugnad i god gammel speiderånd i 1996.

Huset inneholder storsal og kjøkken, 3 grupperom + diverse grupperom, lager i underetasjen. Huset rommer uten problem 30-40 personer.

Alle brukere har plikt til å sette seg inn i husreglementet og følge det. Dette fås ved henvendelse til utleieansvarlig.

 

Booking: Utleie ansvarlig Merete Skarstein - tlf 479 35 330

Drift og vedlikeholdsansvarlig:Steen Nielsen