logo

logo

Randøy Nytt

Nyheter fra Østre Randøy

Mulig noe av det første man ser ved landstigning, er at vi har fått flaggmast i stedet for flaggstang. 
Flaggmast er opprinnelig brukt av marinen for å på land kunne føre flagg og signaler på samme måte som ombord på en båt. Derfor skal flagget ikke heises i toppen, men heises under gaffelen på en flaggmast. For de som vil vite mer, lese "bruksanvisning" for flaggmast KLIKK HER.

Flaggmast

Det er Walther som har laget beslagene for flaggmasten, mens  naglebrettet (der du gjør fast flagglinene) er laget av Hansi, og naglene er dreid av Einar.

Under styrbord rå henger marinens tallflagg 2 og 7. Dette for å markere 2. Kristiansand og 7. Kristiansand Sjø. Av en eller annen grunn er disse hengt opp på "gjestesiden", ikke "rederisiden" som er babord. (Antar det er en misforståelse.) 

Det er planert foran mannskapsmessa (spisebrakken) og deler av massen er flyttet til foran sykebrakken (HV - brakken) og det er snart ferdig en flott uteplass. 

Det er også hogget mye ved, og annet. Ikke minst er saker og ting på gang med tanke på sjøspeiderleiren som skal arrangeres her 2014.
Her er det spesielt to som gjør en kjempejobb: Kai og Einar. 

Troppen har lånt Randøya....

Takk Einar og Kaj, for alt dere gjør på Randøya.

Hytta er i ypperlig stand, og det er en fornøyelse å komme ut - hver gang. Det dere har gjort på kjøkkenet i sommer har LØFTET hytta !!!

Les mer …