logo

logo

Om 7. Kristiansand Sjø

Jonny Hansen 2000 / revidert redaksjonen 10.08.2008

7. Kristiansand Sjø er ei bydelsgruppe for speidere i Vågsbygd. Den dekker ca 5500 husstander. Vi har et moderne speidersenter i Terneviga. Gruppa teller ca 220 aktive medlemmer i alderen 8 – 70 år. Dette er en av Norges største speidergrupper. 7. Kristiansand Sjø er organisert etter NSF’s tradisjonelle oppbygning med Gruppeting som det øverste organ.

Speidergruppa er delt inn i følgende grupperinger:
  Mannskap; 3. – 5.  klasse (8 - 11 år)
  Stifinnere; 6. – 7.    klasse (11 - 13 år)
  Vandrere; 8. – 10.  klasse (13 - 16 år)
  Rovere; 16 - 25 år
  Ledere - over 16 år.

7endes historie
7.Kristiansand ble stiftet den 27 April 1939 av Johan Haavik som allerede hadde hvert speider i en annen tropp i byen. Han fikk med seg Alf Helge Vige som troppsassistent. Sammen startet de opp i misjonshuset i Kristiansand. Siden ble møtene lagt til Vågsbygd skole.

Da krigen brøt ut, ble speiderarbeidet forbudt Men en liten gruppe drev speiderarbeid da og. Etter krigen kom arbeidet i gang for fullt igjen.
I 40 år var gruppa en ”vanlig” speidergruppe. Men allerede i 1968/69 ble roverlaget ”albatross” stiftet. Med dette laget kom sjøspeiding inn i 7.Kristiansand. Vi fikk livbåten ”Persons”, deretter dykkerskøyta ”Sjøliv” og snart seilbåtene ”Maarten” og ”Silius”. Roverne hadde en meget aktiv tid med bl.a. Kajakkbygging.

7.Kristiansand Sjø ble stiftet på jubileumsfesten den 27 april 1979. Da gikk hele gruppa over til å drive med sjøspeiding. Ved jubileet i 1979 hadde gruppa 165 medl.
Tallet hadde steget raskt og jevnt fra 24 medlemmer i 1961. De siste 35 årene har det vært venteliste for å komme med i gruppa vår, og det sier mye om den anseelse vi har i nærmiljøet vårt.
I 1964 fikk gruppa tilbud om å disponere hyttene i Godhola, og i 1988 fikk vi avtale om å benytte hytta ved Langevann. Begge hyttene er privateide, men vi har inngått bruksavtale med eierne Håkon Skylvik ( Godthola )  og Sigmund Fiskå ( Langevann ) Etter en iherdig innsats gjennom mange år fikk vi vårt eget hus med brygge i Terneviga våren 1984. Den offisielle åpningen ble foretatt av ordfører Paul Otto Johnsen den 20 mai.

Gruppa har også en historie på båtkjøp.
Skøyta Sjøliv ble kjøpt våren 1970.
Sjøliv ble solgt til Lillesand og vi kjøpte Gyda i 1979. Mange mindre båter er kommet til etter det. Polyesther, sjekter , firling, fun, rosjekter med mer.

Speidersenteret vårt flotte hovedhus stod ferdig og klart til bruk i 1996. Dette kan vi virkelig være stolte av.
I 2000 overtok vi Talbua, ved Talbuvann fra 6 Kristiansand da de gikk inn. De medlemmene som var der ble med hos oss og vi fusjonerte med 6 Kristiansand.


Viktige årstall i 7endes historie
27. april 1939         Stiftelsesdato 7. Kristiansand
1968 / 1969            Roverlaget "Albatross" ble stiftet
27. april 1979         Stiftelsesdato 7. Kristiansand Sjø
1979                        Gyda blir kjøpt
29. mai 1984           Båthuset i Ternneviga blir innviet
1996                        Speidersenteret i Teneviga stod ferdig

 

Litt om speidingens historie.....
Den engelske krigshelten fra Boer krigen i Sør-Afrika, Sir Robert Baden Powell, startet med speiderarbeid for gutter med en leir på Brownsea Island like utenfor Bournemouth i Sør England. Sommeren 1907. Baden-Powell hadde lang erfaring som soldat og offiser i den engelske hæren, med blant annet tjeneste i India.
Mest kjent ble han som sjef for den beleirede byen Mafeking.
Hans snarrådighet og oppfinnsomhet gjorde at byen holdt ut tross for en overlegen styrke med boere som stod like utenfor byen. Under beleiringen benyttet han unge gutter som ordonnanser, og han så hvilken stor innsats disse gjorde for byen.
Da han kom tilbake til England bestemte han seg for å gi unge gutter en opplæring som kunne lære dem å takle vanskelige situasjoner, lære dem til å skape godt samhold seg imellom. Han fant fort ut at den beste formen for  å lære ansvar og ferdigheter, var at en jevnaldrende var sjef for en liten gruppe gutter. Slik ble patruljesystemet til. Og dette systemet har vi holdt fast ved helt til i dag.
Fordi Baden-Powell var en kjent person i England, fikk speiderbevegelsen et voldsomt oppsving etter kort tid.
Baden powell ble senere adlet for sitt arbeide for speiderbevegelsen, og tok navnet Sir Baden Powell lord of Gilwell. Gilwell kommer fra at han mottok Gilwell park (Nord for London) i gave for bruk til speiderarbeidet
 Ideen spredde seg til andre land, og allerede i 1911 ble Norges Speidergutt-forbund stiftet. Også i Norge fenget ideen godt, og speidertropper kom til over hele landet. Troppene ble nummerert etter hvert som de ble stiftet.