logo

logo

Praktisk info

Speideridealene

Speideridealene uttrykkes i Speiderløftet, Speiderloven, Speiderhilsen og Formålsparagrafen.
Dessuten har vi vårt store forbilde i vår skytshelgen, St. Georg.
Denne teksten er delvis hentet fra:
www.speiderbasen.no

 

Speiderløftet :

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Jeg lover etter beste evne å:
være åpen for Gud
hjelpe andre og
leve etter speiderloven

 

Speiderloven:

 

1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Forklaring til Speiderloven, finner du på:
www.speiderbasen.no/?side=omspeideren.lovoglofte

Vær også klar over at speidere med annen tro enn den kristne, med ordet Gud skal legge betydningen sin egen Gud og / eller egen tro til grunn, og utvikle sin egen tro innen speiderarbeidet. Det er ikke meningen at en skal konvertere eller på annen måte gå bort fra den tro en har, men tilpasse pungter i programmet slik at det passer til sin tro.

Valgspråket:

Speidernes valgspråk er:

"Vær beredt"

Og løsenet er:

"Alltid beredt"

Speidermøter/arrangement avsluttes vanligvis med speidebønnen og valgspråket. En leder eller en patruljefører sier: "Vær beredt", og gjør samtidig speiderhilsen. Speiderene svarer da i kor "Alltid beredt" samtidig som de gjør speiderhilsen.

speiderhilsen

 

Speiderhilsen:

Speidere over hele verden bruker speiderhilsen. Den utføres med høyre hånd til tinningen. Tre fingre som strekkes oppover skal minne om de tre punktene i speiderløftet:
Tommel- og lillefingeren danner en ring som symbol på speidernes internasjonale fellesskap.

 

Speidere håndhilser med venstre hånd. Å bruke venstre hånd er et tegn på vennskap. Bakgrunnen er denne:

Da Baden-Powell var i Afrika, ledet han fortroppene i en militæraksjon inn i kongeriket Ashanti. Da han kom fram til hovedstaden, ble han møtt av kongen som hilste ham med venstre hånd. Baden-Powell undret seg over at høvdingen brukte venstre hånd, og fikk til forklaring at det var skikken i Ashanti. For å kunne bruke venstre hånd til å hile med måtte man nemlig ta av seg skjoldet som alle bar. Dermed var man helt forsvarsløs. Det var et tegn på vennskap.

 Speiderhaandhilsen

Speidermerkene:

De internasjonale speidermerkene har felles symbolikk.
Både lilje (WOSM - guttene) og kløver (WAGGGS - jentene) har to stjerner, en i hver av de to sidebladene. Disse står for de to grunnlagene for speideridealene, lov og løfte, og de har tilsammen ti tagger som minner om de ti paragrafene i speiderloven.
Begge har en stilisert kompassnål i midtbladet som peker rett opp, denne er for å minne en om å gå den rette vei i livet.
Begge har tre blader, dette er for å minne om de tre pungtene i speiderløftet.
Guttenes har et taug rundt med en båtsmannsknop i bunnen for å minne om det verdensomspennende brorskapet av speidere, mens jentenes har en stilisert flamme i bunnen som sybolerer den den internasjonale kjærligheten mellom speidere.

WOSM Farge           Wagggs Farge

 

Formålsparagrafen:

Norges speiderforbund sin formålsparagraf lyder slik:

§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven


Sagnet om St. Georg:

Under speideridealene kan man også si at sagnet om St. Georg hører hjemme. Selve sagnet ble ikke nedskrevet før ca 1000 år etter det skal ha skjedd, og drager i den form som opptrer i sagnet vet vi ikke eksisterer i virkeligheten.
I dag ser vi heller på sagnet og kampen mot dragen som en oppfordring til å kjempe mot våre "indre drager" - tanker ord og gjerninger som strider mot speidridealene.   
Se: Sagnet om St. Georg