logo

logo

Praktisk info

Sagnet om speidernes skytshelgen St. Georg

St. Georg er både speidernes og Englands skytshelgen, og dette er sagnet om ham.

Teksten er hentet delvis fra Speiderboken, samt fra historiske kilder. Historien ble ikke nedtegnet før i det 13. århundre, og finnes i flere varianter.

St. Georg var en romersk ridder, feltherre og kristen og levde på slutten av 200-tallet. Etter at han hadde vært med på å holde Palestina, hvor han møtte kristne og ble kristen selv, reiste han i retning Roma. Underveis kom han til byen Silena i Libya. Der var det en stor sjø med en fryktelig drage som ingen klarte å drepe. Dragen pleide å komme opp fra sjøen og puste gitige gasser inn i byen slik at både folk, dyr og grøde døde. Etterhvert sendte innbyggerne et dyr ned til sjøen daglig og lenket det til en påle så dragen kunne spise, og da lot dragen byen være i fred. Tilslutt ble det tomt for dyr i byen, og de hadde intet annet valg enn å trekke lodd blandt byens barn, og sende ett av dem om gangen ned til dragen. Til slutt hadde loddet falt på kongens eneste datter, prinsesse Sabra.

 st_georg

Kongen tryglet og bad, og bød hva som helst til den som våget å gå mot dragen, men ingen turde, og folket sa til ham at de hadde sendt sine barn, så nå var det hans tur. Prinsessen gikk så gråtende ned til sjøen der dragen pleide å komme. Da ridder Georg kom ridende forbi, så han prinsessen som satt ved sjøen og gråt og ventet på dragen. Han spurte hva som var galt, og prinsessen fortalte om dragen. Han bestemte seg straks for å hjelpe henne, selv om hun ba ham dra videre da han ikke ville ha noen sjanse mot dragen. Han gikk istedet ned på kne, og bad Gud om styrke og hjelp.Da dragen kom krypende opp av sjøen, såret han den først i halsen så den ble rasende av smerte. Hesten segnet om under Georg på grunn av dragens giftige ånde, og huden til Georg ble grå og føltes som pergament. Men Georg sprang av hesten, gikk mot dragen på ny, og klarte å kjøre lansen sin inn gjennom munnen som var eneste sted den ikke var pansret. Med et kraftig brøl veltet den over på siden og døde. Da det ble kjent i byen at Georg hadde drept dragen, kom kongen og ville belønne den tapre ridderen, men Georg ville ikke ha noe. I stedet fortalte han alle innbyggerne om Jesus. Etter at alle i byen hadde kommet til tro, Dro han videre. Han ble halshugget den 23. april år 304 i Lydda i Palestina, under Diocletian´s jakt på kristne.

 

 

Det er sagt at Kong Arthur skal ha hatt bilde av St. Georg på sine bannere i det 6. århundre.

St. Georg skal ha vist seg som en visjon for de kristne i det første korstoget for å frigjøre det hellige land Palestina. 

Richard Løvehjerte valgte St. Georg som skytshelgen for sitt korstog, og hadde hans merke på sine bannere - hvitt flagg med rødt kors. Etter dette ble St. Georg populær i England, og St. Georg´s banner ble Englands flagg.

St. Georgs popularitet økte videre i Englang da Kong Edvard III grunnla Hosebåndsordenen ved Windsor Castle, med St. Georg som dens
skytshelgen. Tidligere St. Edward the Confessor´s chapel, ble nå St.Georg´s chapel og Hosebåndsordenens sete.

 

St. Georgsdagen er 23. april, men feires normalt i nærmeste helg.

Du kan også finne informasjon om St. Georg HER.


I dag ses sagnet om St. Georg mere på som den symbolske kampen mellom det gode og det onde. Og ettersom St. Georg er speidernes skytshelgen, som en del av speideridealene.