logo

logo

Praktisk info

Speidebønnen

Speiderbønnen er en bønn om hjelp til å leve opp til speiderlovens ideal. Vi ber om hjelp til å være speidere, og speiderbønnen gir uttrykk for hvordan vi ønsker å leve. Speiderbønnen ble skrevet av tidligere speidersjef Hans Møller Gasmann i 1911.

 

Kjære far i høye himmel

hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

la meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære,

hedre Norge, far og mor,

andre folk til nytte være,

lyde speiderlovens ord.