logo

logo

Praktisk info

Sikkerhet ved bruk av øks og sag

Både øks og sag er (skal være) skarp redskap, og brukt på feil måte kan de føre til skader.
Ved all bruk av disse redakap, er det viktig å både sørge for å ha fri bane når en er i bevegelse. samt sørge for at ingen annen er innen rekkevidde og kan skades.
Ta f.eks. tak i øksehodet, og sving skaftet rundt med strak arm for å sjekke at intet er i veien. Eventuelle folk og dyr, skal være minst en armlengde lenger unna. Pass også på å ikke ha på løse plagg som kan vikle seg inn i redskapen.

Ved overlevering av redskapen gjelder det å være våken. Skulle taket glippe for en av partene, kan det lett ta en sving ned og sette egg eller tenner i leggen på den uheldige.
Redskapen må overleveres hengende rett ned, og meg egg eller tenner pekende ut til siden.

IMGP0490
 Feil

IMGP0493
 Rett - slik overleveres en øks.

IMGP0506
 Feil

IMGP0509
 Rett - slik overleveses en sag.

Når en skal bære en øks eller sag, skal normalt beskytteren være på, men enkelte ganger er det aktuelt å gå kortere distanser uten denne. Da skal man under ingen omstendigheter løpe, men GÅ!
Også nå gjelder det å ha tankene med seg. Redskapen bæres slik at man ved fall hverken kan skade seg selv eller andre. Egg eller tenner må peke bort fra den som bærer, og ingen gå på den siden redskapen er.

nei
Her kan eggen gå inn i leggen hvis uheldig.


ja
Her er muligheten for en egg i leggen eliminert.

ok
Dette er en alternativ måte å bære øksen som er OK.

IMGP0500
Her er rett måte å bære en sag - snubler en, er muligheten for å skade seg liten.

IMGP0504
Men dette er ikke måten - skulle en snuble, får en lett sagtennene i armen når en tar seg for.

Når man er ferdig med jobben, så må man sørge for at redskapen legges bort forsvarlig. Man kan under ingen omstendighet bare legge redskapen fra seg på bakken. dette har to årsaker:
Skulle noen tråkke eller snuble i redskapen kan andre lett skade seg. En skal også ha i tankene at redskap som ligger på bakken blir utsatt for fuktighet og lett ødelegges av rust.

IMGP0514
Redskap som ligger å slenger på bakken kan lett skade personer som tilfeldigvis tråkker / snubler på det.

IMGP0516
Intil den legges i kassen, kan dette være en ok måte å plassere en øks.

Som en ide, Engelske speidere spenner ut en snor i en firkant på patruljeområdet, og innenfor denne firkanten skal all bruk av skarpe redskaper foregå. 
Ved bruk av øks eller sag, har ingen som ikke har noe med oppdraget å gjøre lov til å gå innenfor den oppmerkede firkanten.
Ikke bare er dette greit for sikkerheten, men minsker også området som må ryddes for flis osv på slutten av leiren.