logo

logo

Praktisk info

Bruksanvisning VG-jolle

 

Da vi har fått noen forespørsler om rigging og bruk av VG-jollen, laget jeg likegodt en "bruksanvisning".
Dette pga at jollen er ute av produksjon, og båtbyggeriet som produserte dem er nedlagt. Derfor er det vanskelig for nye eirere som har kjøpt denne båten å skaffe informasjon om den. Av den grunn ser vi også flere får treff på våre sider ved søk: "VG-jolle".
Bruksanvisningen er også til hjelp for nye ledere, og til info for foreldre som lurer litt på hva slags båt dette er.

Båten ble opprinnelig laget i en konkurranse avisen VG hadde, og kravene var en båt som kunne seiles, ros og brukes med liten påhenger. Båten skulle både kunne slepes, og fraktes på et biltak.

Skroget / lekasjer:
Skroget er laget av to deler, og rommet mellom disse skal være luftfyllt. dette gir en restoppdrift på 300kg når båten er fylt med vann, og gir derved stor sikkerhet. foran i stevnen rett under fenderlisten, er det en plugg som kan skrus ut, for å tømme eventuellt vann som har kommet inn mellom skrogdelene. Greieste er å legge båten opp/ned på flatt underlag - gjerne litt skrått med stevnen nedover og skru ut pluggen. Da renner det meste ut. For å få tømt ut resten, må akterende løftes til det blir tomt.
Steder det erfaringsmessig oppstår lekkasjer, er i innfestingen for beslag åregafler - ved bytte / reparasjon vær obs på at det skal være en kopp tredd på åregaffelbeslagets nedkant slik at det blir tett. Er det benyttet åregafler med for lang stamme, er det normalt slitt hull i denne koppen, og båten er ikke tett lenger. Annet sted for lekkasje, er i skjøten i forbindelse med kjølkassen - her er det på gamle båter gjerne lekkasje som man lettest kommer til når man snur båten opp/ned og inspiserer innsiden av hullet under skroget.Andre muligheter for lekkasje er manglende dreneringsplugg i stevnen, og i skjøt mellom skrogdelene (innenfor fenderlist).

Klargjøring:
Rigges jollen på vannet, monteres først kjøl og ror pga stabilitet. Kjølen føres ned kjølkassen, og sikres med strikk over festet i bøyle på ene siden og knapp på andre. Dette for at ikke kjøl skal gli ut ved eventuell kullseiling.
Ror hektes først i nedre ”hengsel”, for så sikres i øverste med pinnen som skal hende fast i en snor på roret.
 
Riggen er svært enkel, består i hovedsak av to deler: Mast, og komplett seil med bom og rå. Fallet (brukes til å heise seilet) skal være fast på råen, nedhaler (kort snor med hurtigkrok) skal være permanent festet i bom, mens skjøtet (regulerer hvor langt ut man har bommen) skal være permanent festet i trinse som igjen er festet permanent i bunnen av båten rett akter for midttofte.

Hvis seil og bom / rå er demontert:
Seilet er trapesformet (skjev firkant) og langs øvre lik (kant) er det en rekke med maljer for fastgjøring til rå. Den korteste loddrette siden av seilet, er forkanten, og skal være nærmest masten (det tykke røret) og den lengste siden, som også skal ha 2 lommer for seilpinner, skal være akter (lengst unna masten).
Råen er det "enkleste" av de to tynne rørene, en bøyle i hver ende, og en i midten. Øvre del av seilet festes med en malje i hvert av hjørnene opp til bøylene i hver ende av råen, og strammes opp. Deretter brukes en snor til å gjøre seilet fast langs hele råen. Bøylen i midten brukes til å feste fallet (tauet seilet heises med) og her lønner det seg å la tauet også gå rundt råen. Fallet skal normalt ikke løsnes igjen før det er nødvendig å skifte pga slitasje.
Bommen det andre av de to tynne rørene skal være festet nederst på seilet. Denne har også en bøyle i hver ende, og en i midten, men også en nær den enden som er nærmest masten, ett hull i enden som skal tres inn på en leddet pinne nede på masten, og i bøylen på midten skal det være en trinse permanent festet. Her festes seilet helt intil bommen i den enden som er nermest masten (halsen) og den enden ytterst på bommen festes med ca 7cm avstand mellom bom og skjøtehjørne på seilet. Avstand her kan justeres etter vindstyrke - stram inn ved mye vind for flatere seil, og slakk ut ved lite vind for mere bus i seilet.
Hvis bomnedhaler mangler, er dette en kort snor med hurtigkrok i ene enden, og som gjøres fast i bøylen under bommen nær masten i den andre slik at denne er nesten helt stram når seilet er heist. Denne brukes normalt ikke til noen trim, men er der for å hindre at bommen går i været ved lens (vind rett akterut og bommen helt ute).
Normalt demonteres ikke disse delene, men pakkes og oppbevares som en enhet - se pakking av seil lenger ned.

Rigging:
Enklest er å montere riggen på land: Nede på mast er en bevegelig pinne, denne passer inn i hull i enden av bommen (den enden som er nærmest nedhaler) når bommen er stukket inn på pinnen, festes nedhaler i liten bøyle litt under samme pinne.

IMGP5237
Bommen korrekt tredd på den bevegelige pinnen på masten, og bomnedhaler på plass.


Fallet (festet i liten bøyle midt på rå – lønner seg å la tauget også gå rundt selve bommen) føres så igjennom hullet i toppen av masten fra den siden pinnen som bommen er på, og ut på den siden en finner et lite kryssholt nede på masten på andre siden. Seilet strammes opp, og fallet gjøres fast i nevnte kryssholt. Råen skal nå ligge litt forbi masten (dette er en variant av luggerseil). – anbefaler åttetallsknop på tampen av fallet om en ikke er 110% sikker på at det ikke kan løsne fra kryssholt.
 
Masten settes så ned i hullet rett akter for fordekket (i forre tofte) IKKE FORSØK Å GÅ PÅ FORDEKKET!!! Hvis en går på fordekket, løftes aktre del av båten ut av vannet, og kun den helt runde stevnen er nedi – båten har da samme stabilitet som en badeball – du bader med øyeblikkelig virkning.
 
Nå er det tiden for å tre skjøtet: dette skal sitte fast i en trinse i bunnen av båten, og tres aktenfra og forover igjennom trinsen som skal sitte midt på bommen, deretter tres det forfra og akterover igjennom trinsen i bunnen av båten. Slå åttetallsknop helt i enden av skjøtet så det ikke kan løpe ut igjen!
Hvis åttetallsknopen mangler, båten kantrer, vil etter en tid masten fylles med vann og hele riggen synker – mangler knuten, er riggen borte, er den på plass, er det bare å dra riggen opp igjen.

skjoete
Korrekt tredd skjøte - husk åttetallsknop på tampen for å sikre riggen.
Åregaflene bør tas inn i båten under seilas - hvis de står på plass, henger skjøtet seg lett opp i dem, og henger de på utsiden rives de lett av og forsvinner ved nær passasje av annen båt eller brygge.

Seiling:
Skjøtet skal ikke festes noe sted om bord under seilas, fordi: Hvis en holder på å kullseile er det bare å slippe, og båten retter seg. For de minste barna er det ekstra sikkerhet i at utvekslingen i trinsene ikke er større enn at de ikke klarer å holde igjen skjøtet og på den måten ikke klarer å kullseile.

Det er fester i bakre og i dørken akter for midtre tofte (samme som skjøtet) for å kunne montere ”ristropp” til å kunne ha føttene under om en seiler i mye vind og sitter på ripa for å holde båten oppe. Det var originalt montert en snor på hver siden av seilet fra forkant av rå til akterkant av bom. Disse er for å kunne dra i slik at man vipper råen over på lesiden av masten for å få maksimal utnyttelse av seilet ved regatta.
Ved seiling sitter man i bunnen av båten – toftene er for bruk når man ror eller bruker liten påhenger – både fordi man får lavere tyngdepungt (øket stablitet) og fordi man da normalt unngår å få bommen i hodet når den kommer.
Husk vest.

Pakking av seil:
Ved nedrigging av jollen etter seilas skal skjøtet som er festet i bunnen av båten ikke løsnes, men kveiles og legges under strikket som under seilas holder senkekjølen nede.
Etter å ha tatt riggen på land (husk å løsne åttetallsknop på skjøtet) løsnes fallet fra kryssholt på masten, bomnedhaler løsnes fra masten, og bommen dras av den leddete pinnen på masten.
Hvis seilet er tørt, pakkes det, ellers må det henges til tørk først.
Ved tørt seil:
Man tar tak i råen, og holder denne ca vannrett mens man selv står oppreist.
I akterliket av seilet er det 2 lommer i seilet for seilpinner, og nå tar man først den nærmeste, tar den opp til råen mens man strammer seilet mot akterkant av råen. Deretter gjentar man det samme med lomme nr 2.
Nå står man igjen med en kvadratisk del av seilet, mens resten henger ned som et par bukter. Da er tiden for å rulle sammen seilet. At fallet samtidig rulles inn sammen med seilduken er som det skal være, men la mest mulig bli igjen på utsiden.
Når hele seilet er rullet inn, fortsetter man med å vilke resterende fall rundt pakken, slik at det hele holdes godt sammen.
Er dette gjort korrekt, er det svært enkelt å skjekke at alle deler er på plass før man tar med seilet for å seile. Råen kjenner man er inni rullen, fallet brukt til å surre, bommen er på utsiden så man lett ser at trinse til skjøtet er på plass, og bomnedhaler er på plass. Spesielt når man vedlikeholder mange joller slik som hos oss, er dette SVÆRT VIKTIG.

Frakt:
Bil:
Båten er liten nok til at den kan gå på et biltak, men såpass tung at flere bør være med på løftet.
Slep:
Båten sleper utmerket i lave hastigheter, men har ett problem i høyere. Da kommer det vann opp kjølkassen, og båten vil etterhvert fylles. Har vært borti to løsninger på dette - ene var så stor fart at vannet sto som en fontene og kom ned aktenfor jollen, den andre er å stappe kjølkassen full av filler. Det var opprinnelig ett liokk til kjølkassen, men om dette er i behold er det desverre ikke tett.
Mast, seil og årer kan man utmerket surre fast ombord i jollen under slep. man benytter fallet som bestandig skal sitte fast i bunnen, samt gjerne en snor til å feste i festet som er i forkant av aktertoften.
Ved slep av flere, må man være obs på at det er to slepefester akter, ett på hver side. Fester man flere etter hverandre på samme side, vil slepet se ut som en banan, og kreve stor plass i bredden. Det man gjør, er å feste på annenhver side akter, og slepet vil bli rett og mye enklere å håndtere.

Til turbruk:
Båten har også mulighet til å gi køyeplass for to!
Man drar båten på land, surrer sammen årelommene (der du holder når du ror) så årene danner en A. Bikker båten, og lar den hvile mot årene på den ene siden av A-en, og brer seilet over fra den andre.
Så er det bare å flytte inn - ikke så veldig til plass, men tilstrekkelig.

Du finner også litt info om jollen HER.