logo

logo

Praktisk info

Refusjon av utlegg

7. Kristiansand sjøspeidergruppe av NSF innfører nå fra nyttår 2014 nye rutiner som skal bedre refusjon av utlegg som den enkelte leder skal ha godtgjort fra gruppa. 
Vi sender ut eksempler på hvordan du skal sette opp dine utlegg og kontere disse der de hører hjemme så det letter gruppas arbeid med å få beløp på riktige utgiftskontoer. 

Kontoplan lastes ned her

Liggende skjema lastes ned her  passer korte kassabonger

Stående skjema lastes ned her passer lange kassabonger

Denne forklaringen som PDF-fil


Det er viktig at dette kommer på plass så raskt som mulig, da dette vil lette gruppas oversikt på kostnader som påløper de forskjellige aktiviteter. 
Vi legger ved en forenklet konto plan som viser de kontoer som vi bruker i det daglige. De som har mulighet til å handle inn utstyr og annet til båter må kontere dette der utgifter hører hjemme. 
Alle refusjoner som skal utbetales skal ha originalt bilag ført opp på skjema, som så sendes inn ferdig kontert. Må det flere ark til for å få dette på plass, så gjør dette så alt kommer med. 
Dokumentet kopieres og scannes inn som PDF dokument og sendes samlet til gruppas epost adresse for faktura til regnskapet. 
Kun bilag som er riktig satt opp kan sendes som Epost til regnskap.


Hvis du ønsker å sende inn utlegg som tidligere pr brev, kan dette gjøres til gruppas adresse eller i postkasse i Sagmyra 2, 3 etg. Men oppsett på ark og konteres må du gjøre slik eksempel viser. 


Nils Erik Rønning

Økonomi/regnskap