logo

logo

Praktisk info

Båltips

Vi har flere båltyper å velge i, for mange til at jeg kan gå inn på allt her, men vi tar de viktigste.

Kokebål:lite_kokebaal
Her gjelder det å ha et godt grunnlag med glør, en glohaug avgir mye mer varme enn flammer, dessuten er et bål med mye glør i bunnen mye lettere å vedlikeholde - kokken skal jo lage mat, ikke leke fyrbøter!
Den enkleste løsningen, er et bål mellom to jevnhøye steiner, derved har man også noe å sette kjelen oppå. Man kan også legge bålet mellom et par stokker, disse blir etterhver ved og brenner opp - men man har god tid til å lage ett måltid. Legg åpningene i vindretningen for god trekk, blir det litt mye trekk, stenger man med en tredje stein i le, er det allt for mye trekk, stenger man i lovart.

Reflektorild:reflektorild
Brukes når man vil varme seg. Enten bygger man en "vegg" bak bålet, eller man finner en plass der man kan bruke en stor stein eller en fjellvegg. En slik vegg reflekterer mye av varmen man ellers ville gått glipp av i riktig retning, og det blir betraktelig varmere foran bålet.
For riktig å kunne kose seg, lager man også en reflektorvegg bak seg, her holder det lenge men en presenningbit eller annen lett duk - riktig flott blir det med en aluiminiumsbelagt duk - men slettes ikke nødvendig. Med reflektor også bakom seg, slipper man problemet med sprøstekt forside og frossen rygg. Et godt eksempel er en gapahuk som er bygget slik at den fungerer som reflektoren bak, og en reflektorild foran.

Nying:nying
Dette er et bål som brenner leeenge! Spesialbål for overnatting under åpen himmel eller i gapahuk om vinteren!
Min favoritt bygges av tre store tømmerstokker (tørre). De trenger ikke være mer enn ca 3 meter lange, men diameteren bør være størst mulig. Jeg pleier hvis bakken er veldig jevn å først legge noen kjepper på tvers av bålet nede på bakken - eventuell sne måkes vekk først, og bakken kan dekkes med bar om man tror det blir vått under. Oppe på kjeppene legges de to første stokkene med 10 - 20cm avstand, avhengig av størrelsen på stokkene. (På skissen over, er underliggerne allt for langt fra hverandre). Begge stokkene skaves godt opp på innsiden, og rommet mellom dem fylles med opptenningsved og småved. Så legges noen 5 - 8cm tykke kjepper på tvers av underliggerene, og den tredje stokken legges oppe på disse etter å blitt skavet opp på den siden som blir ned. Når du har fått fyr, vil etter en tid kjeppene som er lagt på tvers bryte sammen, og du får en stokkeild i kjempeformat. På grunn av den reduserte trekken, vil et slikt bål normalt brenne og avgi varme i minst 24 timer hvis du fikk tak i skikkelig tømmer. Har du da en gapahuk som reflekterer varmen, bor du som en konge!
OBS! OBS! OBS! To viktige ting: Slike stokker er ikke noe du forsyner deg med uten videre! Spør om du kan få, eller kjøp dem! ALDRI bruk impregnerte stokker - f.eks. tidligere telefonstolper o.l. disse innholder gifter som blir frigjort ved forbrenning, blandt annet arsenikk!! Bare å puste inn litt røyk eller aske, kan være svært farlig!!

Pagodebålpagodebaal_1
Er et spesialbål for leibålsaftener - det har kraftige flammer, og avgir mye lys. Bygges av ikke for store stokker nederst, og litt tykke kjepper øverst. Man begynner med å legge noen stokker ved siden av hverandre nederst, slik at de danner en firkant. Deretter legger man neste lag oppå, bare snudd 90 grader. Slik fortsetter man med de tykkeste nederst, og tynnere oppover i bålet. Øverst legger man kjeppene med litt luft i mellom, slik at det vil fenge lettere. Når man tenner bålet, bestemmer man også hvor lenge det skal brenne, og med hvor store flammer: Tenner man øverst, blir det små flammer, og bålet varer lenge fordi det tar tid å brenne nedover. Tenner man midt i bålet, får man en mellomting, større flammer men en del kortere tid før nedbrent. Tenner man i bunn, får man kraftige og høye flammer, men det varer ikke så lenge før det er nedbrent - dog får man da en stor glohaug som er ypperlig til koking og steking!
Variant av Pagodebål:
Man bygger en firkantet "kasse" av RÅ stokker, legges som i lafting, men uten å felle dem i hverandre slik at det blir masse trekk mellom stokkene. Hjørnene på kassen surres med ståltråd, og kassen fylles med vanlige vedkubber. Bålet vil avgi en masse varme og lys, og danner en enorm haug med glør.

leirbal3

 

Pyramidebål:baalbyggingopptenningstriks
Er oppstartbål når man skal legge på mere ved etterhvert. Nederst opptenningsved, og pinner lagt mot denne slik at de danner en kjegle med spissen opp. Kan også bygges på toppen av et pagodebål for å starte det fra toppen.

Stokkild:
På et allerede startet bål med glohaug, legges 2 - 3 stokker paralelt oppå hverandre, og gir et saktebrennende bål flott til reflektorild eller som kokebål.

Fantasifull båltenning:


Man kan selvfølgelig bruke fyrstiiker, Lighter osv - men mye morsommere med andre teknikker:
Som sjøspeidere har vi tilgang til "aluminiumsfyrstikker" (les nødbluss). Ett slikt kan gjemmes inne i bålet, og sterk snor festet til utløseren føres ut av bålet - hvordan denne dras i er det bare fantasien som setter grenser for. En mulighet er hvis det er et ungt tre i nerheten, et taug bindes nesten i toppen, treet dras ned til det står i en bue, og andre enden av tauet gjøres fast. Utløsersnoren gjøres også fast nesten i toppen, og ved tenning kan dette gjøres ved å hugge av tauet, brenne av tauet, dra i et slippestikk eller annen måte så treet retter seg raskt opp og utløser nødblusset gjemt i bålet.
OBS! Vær forsiktig med nødbluss hvis du er et sted det kan ses fra avstand - noen kunne tro du er i nød, og ringe politi eller annet!
Det kan også gjøres elektrisk: Stålull (uten sepe) vil brenne umiddelbart hvis det tilføres strøm - et 4,5 volt flatbatteri vil antenne en dott med stålull som kommer i kontakt med begge polene samtidig. Gjemmer man stålullen under opptenningsveden inne i bålet, fører inn ledning og forbinder med stålullen, er det bare å stå klart med et batteri og tenne bålet på avstand. F.eks. når sermonimesteren ber bålet om å tennes! (Ps: Ha aldri batteri og stålull i samme lomme - det er flere som er blitt vel varme i lommen pga det).

tommy_nr_6_tommy_builds_a_fire