7. Kristiansand Sjø

Excepteur sint occaecat cupidatat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Baden Powell

Speiderbevegelsen ble stiftet av den engelske generalen Robert Baden-Powell i 1907. «BP» som han ble kalt, var blitt en svært populær krigshelt i England etter spektakulære militære bragder i India og Sør-Afrika.

Han hadde høye idealer, og så det som en livsoppgave å bidra til oppdragelsen av unge gutter slik at de kunne klare seg selv under vanskelige forhold. Han benyttet mange av de militære elementene i organiseringen av aktiviteten, spesielt uniformering og patruljesystemet. Bevegelsens mål er å utvikle barn og ungdom fysisk, mentalt og spirituelt slik at de blir ansvarsbevisste mennesker som kan ta aktivt ansvar i samfunnet.

«Speidermetoden» består av elementene forpliktelse gjennom lov og løfte, «learning by doing», bruk av patruljesystemet, friluftsliv, samfunnsengasjement, symbolikk, rammer og lek, progresjon i aktiviteter og medbestemmelse og ansvar. 

BP mente at unge må lære seg til både å lede og bli ledet av andre på samme alder. Et par spesielle sitater fra BP sier noe om hans filosofi: «det finnes bare ett system som gjelder for speidingen, og det er patruljersystemet» og «er det ikke gøy er det ikke speiding».

Speiderbevegelsen fikk god vind i seilene, og spredte seg snart til hele verden. I dag er det over 50 millioner speideren verden over. Norges speidergutt-forbund ble stiftet i 1911, og nye speidertropper kom til over hele landet. I 1981 ble både speidergutter og speiderjenter samlet i ett forbund: Norges speiderforbund.