7. Kristiansand Sjø

Historien vår

7.Kristiansand ble stiftet den 27 April 1939 av Johan Haavik som allerede hadde vært speider i en annen tropp i byen. Han fikk med seg Alf Helge Vige som troppsassistent. Sammen startet de opp i misjonshuset i Kristiansand. Siden ble møtene lagt til Vågsbygd skole.

Da krigen brøt ut ble speiderarbeidet forbudt, men en liten gruppe drev speiderarbeidet videre i all hemmelighet. Etter krigen kom arbeidet i gang for fullt igjen.
I 40 år var gruppa en ”vanlig” speidergruppe. Men allerede i 1968/69 ble roverlaget ”Albatross” stiftet. Med dette laget kom sjøspeiding inn i 7.Kristiansand. Vi fikk livbåten ”Persons”, deretter dykkerskøyta ”Sjøliv” og snart With Vind seilbåtene ”Maarten” og ”Silius”. Roverne hadde en meget aktiv tid og drev bl.a. med kajakkbygging.

7.Kristiansand Sjø ble stiftet på jubileumsfesten den 27. april 1979. Da begynte alle medlemmene med sjøspeiding. Ved jubileet i 1979 hadde gruppa 165 medlemmer
Tallet hadde steget raskt og jevnt fra 24 i 1961. De siste 35 årene har det vært venteliste for å komme med i gruppa vår, og det sier mye om den anseelse vi har i nærmiljøet. Medlemstallet er ganske stabilt på rundt 200.
I 1964 fikk gruppa tilbud om å disponere hyttene i Godthola, og i 1988 fikk vi avtale om å benytte hytta ved Langevann. Begge hyttene er privateide, men vi inngikk bruksavtale med eierne Håkon Skylvik ( Godthola )  og Sigmund Fiskå ( Langevann ). Grunneierne tok tilbake Langevannshytta i 2017. Etter en iherdig innsats gjennom mange år fikk vi vårt eget hus med brygge i Terneviga våren 1984. Den offisielle åpningen ble foretatt av ordfører Paul Otto Johnsen den 20 mai. Speidersenteret med vårt flotte hovedhus stod ferdig og klart til bruk i 1996. Huset ble satt opp av elever på Yrkesskolen under ledelse av Ånen Saaghus. En foreldrekomite ledet byggeprosessen og ordnet finansiering. Dette prosjektert er vi virkelig stolte av.
I 2000 overtok vi speiderhytta ved Talbuvann fra 6. Kristiansand i forbindelse med fusjon mellom gruppene våre. De medlemmene som var igjen i 6. Kristiansand ble også med hos oss i Syvende.       I 2003 innledet vi et samarbeid med 2. Kristiansand FSK og overtok ei brakke på det tidligere kystartillerifortet på Randøya. Dette har gitt oss en flott arena for alskens aktiviteter. Sammen med våre speidervenner i Randesund har vi tatt vare på både bygningen og gjort øya til en naturperle som alle har glede av.

Gruppa har hatt mange ulike båter. Livbåten «Persons» og skøyta «Sjøliv» på 47 fot var de første fartøyene i rederiet vårt. «Sjøliv» var gruppas samlingspunkt, og mange speidere og ledere la ned mange dugnadstimer for å holde skøyta i orden. Og det ble spennende turer både innenlands og til Danmark. Colin Archer skøyta «Gyda» ble kjøpt  i 1979 og har siden vært vårt stolte flaggskip. I en periode forvaltet vi også Listerskøyta «Lister». «Sjøliv» ble etter en tid solgt til speidergruppa i Lillesand. «Gyda» har gjennomgått mange runder med opprustning, blant annet ble den rigget om fra to-master til en-master.  Mange mindre båter er kommet til. Vi fikk «Polyesther» som var en livbåt som ble bygget om til speiderbåt, vi fikk to motorsjekter og etter hvert 5 firlinger. Vi har lenge hatt en betydelig flåte av VG-joller som er godt egnet til opplæring og flere følgebåter.

«Klompen» er en ombygd livbåt fra Alexander Kielland-plattformen som vi nylig har overtatt. Båten er ikke operativ enda, og er et prosjekt som venter på en ildsjel.

«Syvende» har satset på samarbeid med andre, og i mange år har vi god kontakt med Sjøvettkampanjen og Vis sjøvett-Kristiansand. Dette har resultert at vi hver vår tilbyr vårt utstyr til sjøvettopplæring for skolene i kommunen. På denne måten får mange flere glede av sjøbua og utstyret vårt.

«Syvende» har vært svært engasjert også på landsplan i speiderbevegelsen. Vi ledet «sjøspeiderkomiteen» i NSF i en årrekke og noen av våre ledere var helt sentrale da NSF overtok «Havbraatt» i 1990 og da denne skuta ble solgt, siden ledet byggingen av «Nye» «Havbraatt» som er speiderforbundets flaggskip.