7. Kristiansand Sjø

Mannskap

Mannskapene er jenter og gutter som møtes på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Mannskapet i 7. er for 3. til 5. klasse.

På høsten får speiderne opplæring i speidingens grunnprinsipper, samt innføring i bruk av VG-joller og trygg ferdsel på sjøen. Etterhvert som speiderne blir fortrolige med sjølivet, blir det seiling og trening som i løpet av mannskapsperioden skal kvalifisere dem til Jungmannsmerket. Når speiderne begynner i 6. klasse går de over til Stifinnerne.

På høsten og våren er vi i Terneviga og seiler og ror. På vinteren er vi ute i skogen, brenner bål, lager mat og bruker kniv og øks.