7. Kristiansand Sjø

Stifinnere

Når man er ferdige med mannskap (etter 5. klasse), er stifinnerne det neste steget på speiderkarrieren. Her er man medlem når man går i 6. og 7. klasse.

Aktiviteten i Stifinnerne er i stor grad voksenstyrt, men patruljene får trening i å løse utfordringer på egenhånd.

Stifinnerne seiler Askeladdenbåter og bygger erfaring til å gå videre til å mestre neste båttype, Firlingen.