7. Kristiansand Sjø

Speiderens historie

Den engelske krigshelten fra Boer krigen i Sør-Afrika, Sir Robert Baden Powell, startet med speiderarbeid for gutter med en leir på Brownsea Island like utenfor Bournemouth i Sør England. Sommeren 1907.

Baden-Powell hadde lang erfaring som soldat og offiser i den engelske hæren, med blant annet tjeneste i India.
Mest kjent ble han som sjef for den beleirede byen Mafeking.
Hans snarrådighet og oppfinnsomhet gjorde at byen holdt ut tross for en overlegen styrke med boere som stod like utenfor byen. Under beleiringen benyttet han unge gutter som ordonnanser, og han så hvilken stor innsats disse gjorde for byen.
Da han kom tilbake til England bestemte han seg for å gi unge gutter en opplæring som kunne lære dem å takle vanskelige situasjoner, lære dem til å skape godt samhold seg imellom. Han fant fort ut at den beste formen for å lære ansvar og ferdigheter, var at en jevnaldrende var sjef for en liten gruppe gutter. Slik ble patruljesystemet til. Og dette systemet har vi holdt fast ved helt til i dag.
Fordi Baden-Powell var en kjent person i England, fikk speiderbevegelsen et voldsomt oppsving etter kort tid. Baden powell ble senere adlet for sitt arbeide for speiderbevegelsen, og tok navnet Sir Baden Powell lord of Gilwell. Gilwell kommer fra at han mottok Gilwell park (Nord for London) i gave for bruk til speiderarbeidet Ideen spredde seg til andre land, og allerede i 1911 ble Norges Speidergutt-forbund stiftet. Også i Norge fenget ideen godt, og speidertropper kom til over hele landet. Troppene ble nummerert etter hvert som de ble stiftet.