7. Kristiansand Sjø

Sjøbua

Sjøbua og bryggene i Terneviga er "der det alltid er noen og der det alltid skjer noe".

Her ligger flåten vår, her er basen for seiling med og kanopadling, kaiplass til små og store båter, og alltid plass til besøkende. Her setter vi båtene på land for vinteren. Roverlaget har sitt eget Roverloft i 2. etasje.

Etter en iherdig innsats gjennom mange år fikk vi endelig vårt eget hus med brygge i Terneviga våren 1984. Den offisielle åpningen ble foretatt av ordfører Paul Otto Johnsen den 20 mai. Siden 1984 har vi stadig forbedret havneforholdene med brygger, flytebrygger og uteriggere. Høsten 2019 overtok vi ei fyrlykt fra Kystverket som vi har satt opp mellom speiderhuset og sjøbua, og denne er et kulturminne vi har lovet å ta vare på.

Området rundet sjøbua er tumleplass for de fleste av speideraktivitetene i gruppa, spesielt i den tida som det er barmark.

Havnefogd og tilsynsmann er Einar Øslebye