7. Kristiansand Sjø

Gruppeledelsen

7. Kristiansand Sjø har et styre med medlemmer fra alle enheter som møtes jevnlig.

Gruppeledelsen velges av årsmøtet og har det daglige administrative ansvar. 

Gruppeledelsen er:

  • Gruppeleder: Sebastian Bø
  • Medlemsansvarlig: Terje Midbøe
  • Eiendomsansvarlig: Steen Nielsen